Полезна информация за земеделските култури.Необходимо е дърветата да се режат редовно.

Необходимо е дърветата да се режат редовно 1 2

Чрез резитбата овощарят има възможност да регулира растежа и развитието на овощните дръвчета. Чрез нея се оформя короната на дървото и се регулира плододаването. Именно резитбата и останалите агротехнически грижи - хранене, растителна защита, напояване, обработка и т.н., правят овощните растения културни.

Ако оставим едно дръвче да се развива без намеса, то изгражда короната си въз основа на факторите на средата. От основно значение сред тях е светлината, която стимулира развитието на най-връхните пъпки, а това води до изтегляне на клоните на височина. Вследствие дръвчета нараства много бързо, а клонките растат свободно и се насочват в пространството без определен ред. Освен това залагането на плодни пъпки също става на по-високите клонки при повечето видове. Когато не се регулира плододаването , се получават повече на брой плодове, но по-дребни и с по-ниско качество. При някои видове, ако не се прави редовна резитба, те имат нередовно плододаване, най-често дават плодове през година.

Скелетните клонки, които израстват от централната ос, обикновено са разположени безразборно в пространството. Те може да са твърде близко едни до други или по-отдалечени, но винаги са конкуренти за хранителни вещества и слънчева светлина.

Подобно е положението и при полускелетните клони и техните разклонения. Те растат във всички посоки, пречат си и са конкуренти в развитието си.

Оставените да се развиват свободно дървета встъпват по-рано в плододаване, но плодните пъпки, съответно плодовете са разположени по-често по високите клонки и по-рядко по по-ниските клонки и във вътрешността на короната.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер