Полезна информация за земеделските култури.Дълбокият покой е полезен за овошките.

Дълбокият покой е полезен за овошките

Нормално е, особено начинаещите градинари, да се притесняват за състоянието на дръвчетата през зимните месеци. Условията в този период у нас са твърде различни. Може зимата да е по-студена и продължителна, както и по-мека, снежна или с по-малко сняг. Често се случва и редуване на по-хубави дни с рязко понижаващи се температури. Всъщност това е най-опасната комбинация, особено след като дръвчетата излязат от естествения си покой, който е различен за отделните видове.
Плодните дръвчета задължително всяка година прекарват студените месеци в т. нар. относителен покой. Той се разделя на два периода. Първият е естествен покой, а вторият принудителен.
Естественият или дълбокият покой е задължителен за дръвчетата. Той започва след листопада на овощните и приключва доста преди набъбването на пъпките. По време на него те са с понижени жизнени функции, не се наблюдават растежни изменения, а процесите, като дишане, транспирация и обмяна на веществата, са сведени до минимум. При различните овощни видове естествения покой е с различна продължителност.
. Ябълката, крушата, сливата, джанката, черешата, прасковата, кайсията, ягодата, малината се отличават с продължителност на покоя от 45 до 60 дни.
. Бадемът, вишнята, някои сортове круша, череша, слива се характеризират с по-малка продължителност - от 15 до 30 дни.
Естественият покой зависи и от температурата през периода. Тези срокове се дават, ако температурите за дадения период не са по-високи от 5-7 градуса за продължително време. При по-високи температури естествения покой се удължава.
Ще напомним на начинаещите овощари, че дълбокия покой е изключително важен за правилното развитие на дръвчетата. В случай, че той не премине много успешно , разпукването на пъпките се забавя, а може да се стигне и до оронването им.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер