Полезна информация за земеделските култури.Plum Pox Virus - oбект на вътрешна карантина.

Plum Pox Virus - oбект на вътрешна карантина

Шарката е една от най-сериозните заболявания по костилковите овощни видове, като у нас е установена за пръв път през 1917 г. Разпространена е във всички европейски страни. Гостоприемници на вируса на представители на род Prunus - сливи, праскови, нектарини, кайсии, череши, вишни, бадеми и др.


Типичните симптоми са бледозелени широки пръстеновидни петна, разпръснати по цялата листна петура, като се появяват в началото на май. При плодовете симптомите варират най-силно - от точковидни до едри петна, единични или многобройни разпръстрани пръстени. По костилката се появяват пръстени и дъги.
Разпространението на шарката става чрез: заразен посадъчен материал , механично със сок и няколко вида листни въшки.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник: Български фермер