Полезна информация за лозята.На обикновен разцеп.

На обикновен разцеп

Към присаждане на обикновен разцеп се

пристъпва, когато подложката ви е по-дебела от присадника. Тогава присадниците може да са два или три, а някои поставят и повече. Те се поставят в разцепа, така че долните пъпки да сочат навън а кората им да съвпадне с кората на подложката.

Присаждането на зряло на разцеп е успешно върху стъблото на лозата на височина десетина сантиметра под носещия тел. Присаденото място задължително се намазва с подходяща замазка, за да се запази от инфектиране и изсъхване. Присаденото място се превързва стегнато. До лозата се забива колче. Присадката се покрива с рохкава почва така, че да се образува купчинка от 3-4 см над горното око.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер