Полезна информация за лозята.На пълен разцеп.

На пълен разцеп

Когато подложката е тънка и съвпада с

присадника, тогава е достатъчно да се постави само един калем.Операцията се нарича присаждане на пълен разцеп. Т.е. присаждането на пълен разцеп се прилага в случаите, когато подложките са още млади и дебелината им съответства на дебелината на присадника.

Как се прави

С остро ножче се прави отрез, за да се разцепи подложката диаметрално - отрезът да бъде около 4 см. Резниците, които ще служат за присадници, които са събрани и добре съхранени през есента или са ви дадени от някой съсед, трябва да се измият и да се накиснат във вода поне за 24 часа

Присадниците се нарязват като над горното им око се оствят 1,5-2 см, а под долното - цялото междувъзлие. На 1 см под долното око от двете му страни присадникът се заостря с коси отрези под формата на клин - с дължина 3-4 см. От едната страна отрезът се прави с малко по-голям наклон, така че да преминава през сърцевината и да завършва на здрава тъкан, а от другата страна се прави малко по-плитък и не бива да засяга сърцевината.

За по-добро прилепване на присадника може да направите и "седло"

Това означава, че с ножчето се моделират плитки около 1-1,5 мм перпендикулярни на оста нарези от двете страни под окото. Когато дойде време на същинската част - клинът на присадника да се постави в разцепа на подложката, опитайте се той да влезе плътно, а корите на двете части да съвпаднат.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: