Error in function loadImage: The image could not be loaded.

Error in function : The original image has not been loaded.

Error in function saveImage: There is no processed image to save.

Полезна информация за лозята.Няколко начина, за да получите ново растение.

Няколко начина<script async src= , за да получите ново растение" id="pic" class="bss">

При вегетативното размножаване на лозите новото растение се образува от части, които взимаме от съществуваща съседна лоза.

Първото изискване е на тези части да са запазени жизнеспособни пъпки - поне една.Внимание: Ако такива пъпки не съществуват, тогава ще получите само корени, но не и ново растение

Сравнително лесен е начинът на размножаване чрез отводи.

При тях лозова пръчка от лозата-майка се поставя за вкореняване и за създаване на ново растение, без да се отделя от главината - майка. В миналия брой обяснихме как отводите се използват най-често за попълване на празните места в лозово насаждение.

По принцип отводите са 2 вида - обикновен и въздушен.

При обикновения от главината до празното място се прави канавка, дълбока две педи и на дъното й изсипвате тор и почва. После избирате от майчиното растение най-ниско разположена добре узряла пръчка и я полагате на дъното - върхът й, който се показва над почвата на новото място се реже на 2 очи.

При въздушния отвод се удължава един от кордоните на лозата-майка по посока на празното място. Как става с резници, обясняваме по-горе.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер