Полезна информация за лозята.Няколко начина, за да получите ново растение.

Няколко начина, за да получите ново растение

При вегетативното размножаване на лозите новото растение се образува от части, които взимаме от съществуваща съседна лоза.

Първото изискване е на тези части да са запазени жизнеспособни пъпки - поне една.Внимание: Ако такива пъпки не съществуват, тогава ще получите само корени, но не и ново растение

Сравнително лесен е начинът на размножаване чрез отводи.

При тях лозова пръчка от лозата-майка се поставя за вкореняване и за създаване на ново растение, без да се отделя от главината - майка. В миналия брой обяснихме как отводите се използват най-често за попълване на празните места в лозово насаждение.

По принцип отводите са 2 вида - обикновен и въздушен.

При обикновения от главината до празното място се прави канавка, дълбока две педи и на дъното й изсипвате тор и почва. После избирате от майчиното растение най-ниско разположена добре узряла пръчка и я полагате на дъното - върхът й, който се показва над почвата на новото място се реже на 2 очи.

При въздушния отвод се удължава един от кордоните на лозата-майка по посока на празното място. Как става с резници, обясняваме по-горе.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер