Полезна информация за лозята.Пролетна оран на 15-ина сантиметра но преди да се разпукнат пъпките.

Пролетна оран на 15-ина сантиметра но преди да  се разпукнат пъпките

Преди развитие на пъпките трябва да се извърши пролетната оран на лозята - на дълбочина около 15 см. Идва време да се натори с фосфорни и калиеви торове, ако това не е направено през есента.

Като отмине осми-десети март се започват обработките на междуредията и вътре в редовете. След това се внасят и хербицидите. За производството на облагороден посадъчен материал по това време започва и облагородяването на маса с предварително подготвени подложкови резници и съхранени калеми.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер