Полезна информация за лозята.Как става присаждане върху лозови резници.

Как става присаждане върху лозови резници 1 2

Тази операция още се нарича присаждане на маса.

Това е защото се облагородяват невкоренени резници от диви подложки в помещение.

Методът е много широко използван за производсдтво на облагородени вкоренени лози.

И е много търсен от любителите.

Прави се от 15-20 март до около 20 април

Подложката и калемът трябва да са еднакво дебели.

Резниците трябва да са добре подготвени, пъпките да са живи. Добре е да се потопят във вода за две денонощия, за да получат влажност и в горния край.

След просъхването се режат с ножица на няколко милиметра под възела.

В горния край от страната на окото с ножче се прави кос отрез - под ъгъл около 45 градуса. Трябва да се получи удължена елипса.

При подобрената копулация между сърцевината и горния край на елипсата се прави езиче, с изваждането на ножчето то много внимателно се разтваря.

Калеми се вземат от резниците от културния сорт

Те също трябва да са били натопени във вода за 1-2 денонощия. Нарязват се на едно око с 2 см над него. На 2 мм под окото се прави също отрез и езиче, като на подложката.

С много лесно натискане двата елемента се сглобяват, така че отрезите да се покрият.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер