Полезна информация за лозята.Ножицата е най- добър лечител.

Ножицата е най- добър лечител

Нашите читатели в средите на любителите и виладжийте се увеличават. Искаме да им кажем да се стягат, защото лозарската година започна.

От пролетната резитба в голяма степен зависи да предпазите растенията от много заплахи, които вече се задават.

Работейки с ножицата, трябва да отстраните и леторасти, които не ви харесват, защото ви изглеждат болни, закържавели или заразени.

Сегашната резитба намалява плътността на икономически важните болести и вредители

Това се отнася за най-опасните за лозата мана, брашнеста мана, екскориоза, еска, лозова щитовка. Дори и коварният бактериален рак, който не се лекува, но има насреща си по-силни лози.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер