Полезна информация за лозята.Професионална корекция на алкохолния градус.

Професионална корекция на алкохолния градус

ВЪПРОС:

Как в домашни условия е най-правилно да се коригира алкохолният градус на домашната ракия - това ни пита Красимир Кънчев от Ихтиман, който твърди, че е нов производител на домашната напитка и тази година за първи път е изварявал сам ракия.

ОТГОВОР:

И друг път сме отговаряли на този въпрос, но ни радва това, че имаме нови млади читатели, които ни го задават.

За да се справите най-лесно ще ви предоставим най-простата и вярна формула.

А х Б = B

B : Д - Б = Е

A - градус на ракията в момента

Б - количество на ракията в момента

B - получаван междинно общ градус

Д - градус, който искате да постигнете

Е - необходимо количество дестилирана вода за доливане

Това всичко означава, че умножавате количеството ракия, която имате в момента по градуса, който тя има в момента, по показанията на спиртомера ви.

Полученото трябва да разделите на желания от вас градус и ще получите общо количество, от което трябва да извадите количеството на ракията, която имате в момента.

Това, което ще получите /Е/ е количеството вода, която трябва да долеете.

НАПРИМЕР:

Имате 10 литра ракия с алкохолен градус 55 градуса и искате да ги направите 40

Умножавате 10 х 55 = 550

Делите на градуса, който искате да постигнете т.е. 550 : 40 = 13,75

Изваждате количеството на ракията в момента 13,75 - 10 = 3,75

Това е количеството вода, което трябва да долеете.

ПРИМЕР 2:

Имате 50 ракия с алкохолен градус 65.

Умножавате 50 х 65 и получавате 3250 алкохолни градуса /В/.

Делите ги на градуса, който искате да постигнете, например 45, и получавате 72.2 литра. От тях трябва да извадите количеството на ракията в момента - 50 л.

72.2 л - 50 л = 22.2 литра вода трябва да добавите.

Внимание: Температурите на ракията и на водата трябва да са с един градус по Целзии - 20, за да е точно измерването, което правите.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер