Полезна информация за лозята.Сметката на обема на кацата в цифри.

Сметката на обема на кацата в цифри

Измерете вътрешния диаметър на дъното в сантиметри и го запишене например като А.

Измерете диаметъра на отвора на съда и го запишете като В.

Съберете измерените стойности на двете дъна и

полученото число разделете на 2

Така вече сте получили стойността на т.нар среден диаметър - например С.

От нег, като разделите на 2, ще получите радиуса на средния диаметър - Р.

После измерете и височината на дървения съд и я отбележете например като Н.

След това сметнете по формулата

Обемът = Н x Р /на квадрат/ х числото Пи /3,14/

НАПРИМЕР:

Ако височината на кацата ви е Н = 140 см, диметърът на дъното А = 110 см, диаметърът на отвора В = 80 см.

Средният диаметър С ще е равен на 110+80, разделено на 2 = 95 см.

За да получите радиуса, разделете на 2 и ще получите Р = 95 см: 2 = 47,5 см.

Заместете във формулата и ще получите:

Обемът = 140 х 47,5 /на квадрат/ х 3,14

Решавате и получавате: обемът на кацата е 9918,47 - това е в литри.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер