Полезна информация за лозята.Как да се сметне литражът на бъчвата.

Как да се сметне литражът на бъчвата

При бъчвите трябва да измерите диаметрите на двете дъна в сантиметри. Измерените стойности трябва да се съберат и да се разделят на 2.

По този начин пак получавате средния диаметър на двете дъна.

После с метър измерете и диаметъра при отвора /враната/.

Съберете средния диаметър и диаметъра на враната, който да е умножен по 2.

Полученото число разделете на 3. Така ще намерите средния диаметър на бъчвата.

След това измерете и дължината на бъчвата.

От тази стойност извадете дебелината на двете дъна и дължината на вътора, умножена по 2.

Формулата е следната:

Обемът = дължината на бъчвата х радиусът на средния диаметър на бъчвата /на квадрат/ х 3,14

НАПРИМЕР:

Ако дължината на бъчвата ви е 120 см, диаметърът на едното дъно е 72 см, диаметърът на другото дъно е 74 см., следователно средният диаметър на дъната е 73 см.

Съберете този среден диаметър - т.е. 73см плюс диаметъра на враната /например 86 см./ по 2.

Ще получите 73 86 х 2 = 245 см.

Разделете сега 245 см. на 3 и получавате средния диаметър на бъчвата = 81,66 см. Разделете го на 2, ще получите средния радиус на бъчвата = 40,83 см.

Формулата за конкретния случай ще изглежда така:

Обемът = 120 х 40,83 /на квадрат/ х 3,14

Получавате литрите на вашата бъчва - той е 628,12 литра.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер