Полезна информация за лозята.Коя резитба - кога да стане.

Коя резитба - кога да стане

Времето на резитба влияе най-силно на силата и плододаването на лозите и асмите.

Имайте предвид, че с прекалено ранната резитба лозата може да влезе неподготвена в ранните пролетни дни, които са още в обсега на зимата.

Неблагоприятно влияние оказва и късната пролетна резитба на лозите - това не трябва да става след напъпването им.

Най-добре е резитбата да се извърши през периода на относителния покой след листопада до сокодвижението

Когато лозите се отглеждат по системата Гюйо и се загрибват, резитбата се извършва спокойно през есента.

Асмите, средностъблените и високостъблените формировки и въобще всички лози, които не се загрибват, се режат по традиция у нас в края на зимата и началото на пролетта - но след преминаването на силните студове.

При опасност от късни пролетни слани е целесъобразно да се прилага по-късна пролетна резитба.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер