Полезна информация за лозята.Какво е прилепител?

Какво е прилепител?

ВЪПРОС:

Драги редактори, в миналия

брой на лозарската страница сте написали, че при пръскането на лозята, които иска може да използва и старото и изпитано средство - сяра на прах. Но сте уточнили, че е добре да се ползва с прилепител...

За какво служи прилепителят и задължително ли е необходим?

Дядо Стойчо Кацаров от Троян

ОТГОВОР:

По принцип и прилепителите са вече вид растителнозащитни продукти, но помощни. Служат за задържане на основния препарат по листна повърхност на растения, която е много гладка. Такива са листата на някои декоративни растителни видове, но такива листа има и при някои лозови сортове.

Така че прилепителите днес са спомагателни разтвори, благодарение на които попадналите върху листните петури капки препарат се задържат по-дълго време и носят по-голям ефект.

По този начин рз-препаратите се разпределят по-задълго и по-равномерно върху листа и леторасти, и няма да се стекат преди да са свършили работата си.

Внимание: прилепителите са най-ефикасни при растения, чийто листна повърхност има восъчен налеп, и при разтвори, които са много редки.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер