Полезна информация за лозята.Брашнеста мана зимува по зимните очи.

Брашнеста мана зимува по зимните очи

За правилната борба с болестите трябва да се постараете и добре да се запознаете с тяхната биология.

Брашнестата мана например зимува главно като надебелен мицел, най-вече по зимните очи, които са разположени от основата на едногодишните пръчки до седмото око.

Първичните заразявания през следващата година се реализират именно от този мицел.

Имайте предвид, че неговото развитие започва през пролетта при температура на въздуха 5-6 градуса и не се влияе от температурата и влажността на почвата.

Оптималната температура за развитие на болестта е 25-28 градуса. За заразяването не е необходима капка вода.

При разпукване на пъпките вредният мицел обаче вече е по зелените части.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер