Полезна информация за лозята.Брашнеста мана зимува по зимните очи.

Брашнеста мана зимува по зимните очи

За правилната борба с болестите трябва да се постараете и добре да се запознаете с тяхната биология.

Брашнестата мана например зимува главно като надебелен мицел, най-вече по зимните очи, които са разположени от основата на едногодишните пръчки до седмото око.

Първичните заразявания през следващата година се реализират именно от този мицел.

Имайте предвид , че неговото развитие започва през пролетта при температура на въздуха 5-6 градуса и не се влияе от температурата и влажността на почвата.

Оптималната температура за развитие на болестта е 25-28 градуса. За заразяването не е необходима капка вода.

При разпукване на пъпките вредният мицел обаче вече е по зелените части.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер