Полезна информация за лозята.Помнете тези предпазни мерки.

Помнете тези предпазни мерки

Предпазните мерки за борба със сивото гниене са фатално важни.

Те се състоят в:

правилно формиране и натоварване на лозите,

предпазване на гроздето от повреди,

премахване на загнилите зърна и гроздове,

филизене и премахване на листата около гроздовете след прошарване и омекване,

редовно унищожаване на плевелите,

избягване на чести поливки и торене с излишни дози азот,

прибиране на гроздето след вдигане на росата.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер