Полезна информация за лозята.Кажете как да режа в скоро време асмата която вече стана на 4 години.

Кажете как да режа в скоро време асмата която  вече стана на 4 години 1 2

В ОТГОВОР на читателката ни Станка Барекова, която ни е написала , че е от Пловдивско, ще опишем правилата за резитба на асма още от първата година:

При засаждане лозите се режат на чеп с 2 очи.

Втората година най-добре развилият се летораст се реже на чеп с 2 очи, а останалите се премахват от основата. От покаралите след резитбата се избира най-добрият и се привързва вертикално за висок кол до конструкцията ви, а останалите се премахват. До есента на втората година леторастът може да достигне 2-3 м и тогава може да се положи и по хоризонталната част на конструкцията на избрана от вас височина.

Третата година пръчката се полага по построената конструкция и се реже на 6-8 очи след мястото на превиване. Да знаете, че леторастите, които се развиват следващата година по вертикалната част на стъблото се премахват, когато достигнат 7-8 см. По хоризонталната част - т.е. по кордона леторастите от горната страна оставете през през възел, а тези от долната страна - премахнете.

Четвъртата година горните леторасти на кордона се режат на чепове с по 2 очи, а последният от долната страна се оставя на 6-8 очи, за да ви служи за удължаване на кордона.

Петата година леторастите от горните очи се режат с част от чеповете, а тези от долните очи се режат на чепове.

Следващите години вече режете на къса или смесна резитба - т.е. на чепове, или на чеп и плодна пръчка - добре е да се редуват. Кордонът се удължава постепенно. При достатъчно площ на лоза могат да се формират три кордона.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер