Полезна информация за лозята.Стъблен Гюйо.

Стъблен Гюйо 1 2 3 4 5 6

ВЪПРОСЪТ:

Нашият читател Данаил Димитров от Видин ни писа по електронната поща, че иска да разбере каква е разликата между стъблен и приземен Гюйо.

ДАВАМЕ МУ ОТГОВОР В ДВА МАТЕРИАЛА:

При формировката на всяко рамо се оставят 2-3 чепа с по 2 очи и една плодна пръчка при единичен Гюйо , или две плодни пръчки на всяко рамо (при двоен Гюйо).

Формиране на лозите при стъбления Гюйо може да стане по два начина.

ПРИ ПЪРВИЯ НАЧИН лозичката през пролетта на втората година се реже на чеп с 2 очи. От тях прорастват два летораста, които се привързват за подпорно колче до лозата.

На третата година по-добрата от двете пръчки се прерязва на височината на носещия тел (100-120 см). Втората пръчка се реже на резервен чеп с 2 очи.

Четвъртата година най-горният летораст по бъдещото стъбло се реже на къса плодна пръчка, двете едногодишни пръчки под него се режат на чепове с по 3-4 очи за бъдещи рамена.

Петата година развилите се по бъдещите рамена зрели леторасти от най-горните очи се оставят за плодни пръчки, а от долните очи се оставят чепове с по 2 очи, като старата плодна пръчка се премахва.

ПРИ ВТОРИЯ НАЧИН на четвъртата година леторастът, развил се под носещия тел се полага хоризонтално по него, противоположно на другото рамо и се реже на 3-4 очи. Леторастите от другото рамо се режат на два чепа с по 2 очи и плодна пръчка.

Петата година на рамото, което има чепове с по два летораста, се оставя нова плодна пръчка, а старата се премахва. Другото рамо също се реже на два чепа и плодна пръчка.

Шестата година лозите и в двата случая са вече оформени и при пролетната резитба се оставят на рамо по 2-3 чепа и по една плодна пръчка.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер