Отглеждане на зелен лук през зимата (декември-март) се осъществява в култивационни съоръжения. Използват се стоманено-стъклени оранжерии с ограничено отопление (през януари и февруари) и в неотопляемите полиетиленови оранжерии (през декември и март).

 

За посадъчен материал се използва балучка или нестандартни луковици. При избора на срока за засаждане на оранжериите и на посадъчния материал трябва да се знае следното. Когато се използват неотопляеми полиетиленови оранжерии за производство на зелен лук се употребява основно балучка (попска). Така се получава реколта от зелен лук в желаните срокове. Първият подходящ срок за засаждане на зелен лук в полиетиленови оранжерии е втората половина на септември. Реколтата се прибира през декември и януари. Ако се използват вътрешни тунелчета, възможно е реколтиране и през цялата зима.

 onions_zelen_luk-oranjeriaНе е правилно стоманено-стъклените оранжерии да бъдат заети толкова дълго със зелен лук. При наличието на ограничено отопление - поддържане на температура над 2°С , е възможно реколтата от зелен лук да се получи за 45 дни от засаждането. Като посадъчен материал се използват нестандартни луковици - дребни, деформирани, прораснали, но не болни или загнили, защото се намалява силно добивът. Луковиците се засаждат през втората половина на ноември и през декември.

Независимо от вида на посадъчния материал по време на засаждането луковиците са в покой. Особено дълбок е покоят при арпаджика. За да се прекъсне, наложително е луковиците да се струпат на куп върху циментов под на закрито (в пътеките на оранжериите) и да се залеят с топла вода с температура, не повече от 45°С. Температурата над 50°С убива кълняемостта. Заливането може да се повтори на следващия ден. Насищането на купа с вода е докато проникне напълно.

По дължината на шеда на стоманено-стъклените оранжерии се очертава леха, а в пластмасовите оранжерии - две лехи. Зеленият лук се засажда ръчно в бразда дълбока 6-7 см. По-голямата дълбочина е за предпочитане. Гъстотата е максимална и за двата вида посадъчен материал - примерно 15 см между редовете и 5-6 см в реда за балучката и 10-12 см за луковиците.

Грижите през вегетацията на зеленият лук са ограничени. Напояването е редовно. Поддържа се 80% ППВ чрез дъждуване. При посочената висока гъстота е необходимо да се наторява с азот, фосфор и калий, съдържанието на които в продукцията се контролира чрез редовните агрохимични анализи.