Полезна информация за лозята.От какво зависи присаждането.

От какво зависи присаждането

Много е важно да сте направили гладки отрези, за да има успех операцията присаждане.

Не пропускайте това

След съединяване на подложката и калема и при двата начина на присаждане елементите се превързват здраво - някои стопани използват манила, а други - канап или PVC лентичка.

За да е чисто присаждането, инструментите, с които се работи, трябва да бъдат дезинфекцирани - може в домашни условия да ги потопите в спирт за горене или в белина.

Не трябва отрезите да се пипат с ръка.

lОвощарска замазка при присаждане се използва, но при присаждане на копулация мнозина не използват, защото дебелината на двете части е еднаква и не се получават празнини за запълване.

Помнете това:

Използвайте безупречно остро ножче.

Гледайте, когато правите присаждането, времето да е по-влажно и относително по-хладно, защото тогава калемът не засъхва и срастването е по-сигурно.

Добре е да се направи подходяща сянка на мястото на присаждането.

Много важно е отрезите въобще да не засъхват, затова се избират за работа часовете сутрин до 8-9 или привечер след 17 часа.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер