Полезна информация за земеделските култури. Предпочитани сортове череши.

Предпочитаните сортове

Бигаро Бюрла

Френски едроплоден сорт от типа на хрущялките. Плодовете му приличат много на плодовете на сорт Бигаро Моро. Узряват през третото десетдневие на май - началото на юни и имат отлични вкусови качества. Сортът е чувствителен на студ и късни пролетни мразове. Умерено родовит е, с добра устойчивост на монилия. Образува кръстосано несъвместима група с Бигаро Моро. Подходящи опрашители са Ранна черна едра, Наполеон и Хеделфингенска. Дървото има умерена растежна сила.

Бинг

Широко разпространен у нас американски сорт. Плодовете му са едри, тъмночервени, със сладко-кисело плодово месо и отлични вкусови качества. Узряват през второто десетдневие на юни. Родовитостта е добра до много добра. Чувствителен е на студ и късни пролетни мразове. Опрашват се взаимно с Ван, но е интерстерилен с Наполеон, Ламберт и Стар. Дървото е умеренорастящо.

Ван

Канадски сорт, широко разпространен в други страни и у нас. Плодовете му са едри, тъмночервени, с хрупкаво, сладко слабокисело месо и много добри вкусови качества. Узрява през третото десетдневие на юни. Сортът е скороплоден, има задоволителна устойчивост на късни пролетни мразове и с добра родовитост. Силно чувствителен е на вирозата литъл чери. Подходящи опрашители са Бинг и Наполеон. Дървото е умеренорастящо.

Данелия

Сортът е създаден в Институт по Земеделие - Кюстендил. Плодовете са едри, с красиво тъмномахагонено червено оцветяване, с плътно месо с много добри вкусови качества, рубинен сок и отделяща се костилка. Узряват около средата на юни - около десетина дни преди тези на Бинг и в това отношение запълват празнината между Бигаро Бюрла и Бинг. Пригодни са за преработка. Имат много добра издръжливост на манипулация и транспорт. При стръскване на клоните дръжките се откъсват лесно от плода, без да се разкъсва кожицата и месото и без да се отделя сок. Дървото е средно силнорастящо, с добра студоустойчивост и мразоустойчивост. Цъфтежът е полукъсен - 3-5 дни след този на Бинг. Подходящ опрашител е Стела. Родовитостта на сорта е много добра.

Козерска

Един от основните стандартни сортове разпространявани у нас. Произходът му не е установен. Плодовете му са едри, с тъмночервена гланцова кожица, плътно, сладко месо, с много добри до отлични вкусови качества. Узрява през третото десетдневие на юни. Сортът е с много добра студоустойчивост и устойчивост на късни пролетни мразове и е високо родовит. Кръстосано несъвместим е с Гермерсдорфска и Бадачони. Опрашват се взаимно с Ламберт. Дървото е силнорастящо.

Ламберт

Американски едроплоден къснозреещ сорт, който у нас е твърде разпространен. Отличава се с добра родовитост, плътно плодово месо и много добри до отлични вкусови качества на плодовете. Опрашва се взаимно с Козерска и Гермерсдорфска. Кръстосано несъвместим е с Бинг, Наполеон и Стар. Дървото е силно растящо.

Стела

Произхожда от Канада. Той е първият в света самоплоден черешов сорт с промишлено значение. Плодовете му са едри, тъмночервени със сладко-кисело месо и добри вкусови качества. Сортът е много родовит. Има задоволителна студоустойчивост на късни пролетни мразове. При продължителни валежи по време на зреенето плодовете му се напукват. Дървото е умерено растящо.

Дроганова жълта

Немски сорт, разпространен отдавна и у нас. Плодовете му са средноедри до едри, кехлибареножълти с плътно, сладко слабо-възкисело плодово месо и добри вкусови качества. Изискват по-голямо внимание при беритбата, манипулацията и превоза. Сортът е един от най-високородовитите и най-къснозреещите сортове. Има много добра устойчивост на зимни студове и късни пролетни мразове. Кръстосано несъвместим е с Дьонисиова жълта. Подходящи опрашители са Наполеон и Хеделфингенска. Дървото е силно растящо.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури:
Източник:Български фермер