Полезна информация за лозята. Фенофаза 1 - “зелен конус - пеперуда”.

Фенофаза 1 - зелен конус - пеперуда

 

Гъбата е

зимувала в пъпките на растенията и напада лозите още в началото от тяхното развитие.

Заразата се осъществява най-бързо при наличие на влага - валеж или роса.

Това става в етапа от набъбване на пъпките до дължина на едногодишните леторасти 1-2 см

Признаците са: тъмнокафяви до черни продълговати петна по младите листа и леторасти. Повредите водят до загиване на нападнатите части на растенията.

Един от фунгицидите, които можете да използвате е Микал флаш.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));