Полезна информация за лозята. Фенофаза 1 - “зелен конус - пеперуда”.

Фенофаза 1 - зелен конус - пеперуда

 

Гъбата е

зимувала в пъпките на растенията и напада лозите още в началото от тяхното развитие.

Заразата се осъществява най-бързо при наличие на влага - валеж или роса.

Това става в етапа от набъбване на пъпките до дължина на едногодишните леторасти 1-2 см

Признаците са: тъмнокафяви до черни продълговати петна по младите листа и леторасти. Повредите водят до загиване на нападнатите части на растенията.

Един от фунгицидите, които можете да използвате е Микал флаш.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер