Полезна информация за лозята. Фенофаза 2 - леторастът е 5-10 см.

Фенофаза 2 - леторастът е 5-10 см.

 

Ако и

предната година по лозите е имало брашнеста мана, пръскайте със системен фунгицид

След началото

Извеждането на борбата още в тази ранна фаза е от голямо значение, защото се унищожава и презимувалият оидиум още в началото на развитието му.

Така се дава чист старт на младите леторасти.

Пръска се със системен фунгицид, особено, ако предишната година пак по лозето е имало оидиум.

Може да се съчетае първото пръскане и с борбата срещу екскориозата.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер