Полезна информация за лозята.Фенофаза 3 - цъфтеж.

Фенофаза 3 - цъфтеж

 

В този момент лозата може да се

нападне и от трите важни болести - мана, брашнеста мана и сиво гниене.

Затова се прави първо пръскане срещу мана и оидиум - това е времето на предцъфтежните пръскания.

Това се явява и първият ключов момент по отношение на борбата със сивото гниене, пръскането започва през периода на цъфтежа.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер