Полезна информация за лозята. Фаза 4 - образуване на зърната.

Фаза 4 - образуване на зърната

 

В периода на

нарастване на зърната двете икономически важни болести по лозата стават особено актуални - мана и брашнеста мана.

Броят на пръсканията обаче зависи не само от заплахата, а и от климатичните условия - със системни фунгициди.

В този етап зърната започват да нарастват доста бързо, затова е много важно пръсканията да са оптимални на брой, а препаратът да покрива идеално гроздовете.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер