Полезна информация за лозята.

Две причини скоро да довършите 2 операции

 

През април резервните хранителни вещества от корените и стъблата на лозите и асмите се насочват към връхните части на пръчките.

Това е основната причина поради, която трябва да сме приключили вече с изрязването на лозите. Така няма да се загубят ценните сокове от растенията, от което те ще понесат загуби.

Пъпките на лозите вече започват да набъбват.

Трябва да приключваме с привързването на плодните пръчки към теловете на носещата конструкция, за да не ги нараняваме като правим тази ръчна операция. Младите пъпки са нежни и ронливи.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя: