Полезна информация за лозята. Фенофаза 5 - затваряне на чепката.

Фенофаза 5 - затваряне на чепката

 

В тази фаза

идва големият риск от зараза от сиво гниене - не трябва да се допуска да се вклини във вътрешността на грозда, защото тогава много по-трудно се овладява и ликвидира.

При затваряне на чепката има сериозна опасност и от мана и гроздови молци.

Когато му дойде времето, сигурно ще е през юни-юли, ще препоръчаме съответните препарати - на този етап ще се предпочита да бъдат системни.

Ако имате налице в домашната растителнозащитна аптека Шампион, Топсин, Еклер - ще ви свършат добра работа. А срещу неприятелите, като молеца, ще са ви нужни Децис или Вазтак.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер