Технологии за отглеждане на зеленчуци.Торят ли се с NPK картофите, преди да се засадят?.

 

Торят ли се с NPK картофите, преди да се засадят?

 

Препоръчително е торенето не само на картофите, но и на останалите видове да се определя въз основа на почвена проба. Първо трябва да се установи запасеността с макро- и микроелементи в почвата, за да се прецени какво да е торенето.

В зависимост от културата NPK-торовете се внасят по различно време. Тъй като фосфорът и калият се придвижват по-бавно, препоръчително е да се внасят през есента. Най-често това се прави с основната обработка на почвата.

Азотните торове се внасят еднократно, предпосадъчно. А при поливни условия и средноранно и късно производство, с него се тори на два пъти - предпосадъчно и преди бутонизация.

Ако все пак през есента не са внесени фосфорни и калиеви торове, може при засаждането да сложите NPK. А за да улесните усвояването на хранителни елементи, направете и листно подхранване по време на вегетацията на растенията.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер