Полезна информация за лозята.Има много плевели край лозите.

Има много плевели край лозите

 

Друг път от началото

на юни трябва да се строим около лозите и да обработваме активно и редовно, докато започне да се прошарва червеното или да омеква бялото грозде.

Тази година влагата "повиши самочувствието" на бурените и те избуяха силно още през май.

С окопаване да унищожим плевелите

Разбира се, това важи за тези лозя, в които може да се влезе. При асмите е по-лесно.

Като цяло от 5 до 7-8 обработки през вегетацията ще са достатъчни, за да се поддържа почвата около лозите в добро състояние.

Когато има много плевели може да се наложи почвата да се обработва и по-често на дълбочина около 15 сантиметра.

Запомнете, че освен че са сериозен конкурент на лозите по отношение на влагата и хранителните вещества, плевелите създават и твърде благоприятни условия за развитието на редица болести и неприятели.

Лозите може да се обработват по всяко време, когато видим, че е заплевелено и това ни дразни. Няма опасност да ги повредим.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер