Полезна информация за лозята. Колтучите ли, гроздето ще стане по-сладко.

Колтучите ли, гроздето ще стане по-сладко
 

Лозовите филизи в пазвите на листата си образуват т. нар. летни пъпки, които веднага се развиват като странични леторасти - тези израстъци се наричат колтуци.

Колтученето, като една от летните операции при лозата, е много ефективно, особено при десертните сортове.

Тази година сигурно ще бъде препоръчително, защото то може да повиши захарността на гроздето след дъждовете с няколко единици и да поосвободи лозите и асмите от много листа.

Правят го почти всички стопани на дворни лози

Колтуците хем са части, които черпят от резервните хранителни вещества на растението.

Но хем допринасят за залагането на повече цветни пъпки в зимните очи по летораста.

Друго тяхно предимство при лози, които имат нужда от пролетна подкрепа в някои години, е фактът, че пъпките по колтуците имат добра родовитост и може да се използват при пострадали от зимни студове лози.

Тази година обаче случаят не е такъв.


Източник:Български фермер