Технологии за отглеждане на зеленчуци.Махайте цветоносните, ако не искате семе.

 

Махайте цветоносните, ако не искате семе

Естествено е лукът да стрелкува, т. е. да образува цветоносно стъбло. За любителите, които искат да отгледат луковици, това не е желано. В този случай цветоносите трябва да се отстранят незабавно. Прави се с остро ножче, като се внимава да не се наранят останалите листа.

Ако цветоносът не се отстрани, той ще продължи да се развива и ще се получи некачествена луковица. Това е така, защото хранителните вещества се насочват към изхранване на цветовете и семената, а не на луковица.

Колкото по-рано отстраните цветоноса, толкова по-качествена луковица ще се образува.


Още за отглеждане на зеленчуци:
Източник:Български фермер