Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове? Преместване на младо дръвче.

Пламен Василев от Горна Оряховица
Налага се да преместя от едно място на друго младо сливово дръвче на 3 години. Кога е по-добре да го направя

– есента или напролет?


Отговор: Най-добре е да преместите дръвчето в края на есента, след листопад, когато дръвчето е встъпило във фаза покой. Есента е по-подходящият срок за тази операция, защото до пролетта има достатъчно влага и време за адаптиране на растението към новото място.