Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?Касисът се размножава чрез вкореняване на резници.

Размножаването на касиса е най-лесно чрез директно вкореняване на зрели резници, които се вземат от добре развити

едногодишни леторасти.Времето подходящо за това е както есента, така и ранната пролет.

РЕЗНИЦИТЕ СЕ ЗАСАЖДАТ ДИРЕКТНО В ПОЧВАТА

След като се отрежат едногодишните добре узрели резници, те се засаждат директно в почвата. Под земята се оставят 2-4 междувъзлия, а над нея една-две пъпки, които не се покриват с почва.

ОЩЕ ЕДИН НАЧИН

Размножаването на касиса може да стане и с хоризонтални или с вертикални отводи. За целта стеблата се навеждат и прикрепват към почвата с подходяща скоба – метална или дървена и мястото на допир се засипва с малко почва. По-късно там се образуват корени. След това вкоренените по този начин растения трябва да се преместат на постоянно място, тъй като иначе ще пречат на растението-майка.

ПРИ ОПТИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ, НАСАЖДЕНИЕТО ЛЕСНО СЕ ПОДДЪРЖА

Разстоянията на засаждане на растенията зависят от растежната сила на сортовете и плодородието на почвата. За лесна обработка, ако засаждате повече от един ред, разстоянията между тях трябва да са 2-2,5 метра. Оптималното вътрередово разстояние (между растенията в реда) е от 0,7 до 1 метър.При преместваневкоренените резници се засаждат със 3 до 6 см по-дълбоко, отколкото са били при вкореняването.

Грижите за касисовите насаждения се състоят в напояване и редовни обработки на почвата на дълбочина не повече от 10-15 см.