Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?Гасене на вар.

Гасената вар е основен компонент за приготвяне на бордолезов разтвор. Освен това тя намира широко приложение за варосване стеблата на дръвчетата за предотвратяване на

слънчев пригор.

ТЕХНОЛОГИЯТА Е СЛЕДНАТА

Гасенето на варта става като на 160 кг вар се сипват приблизително 150-200 литра вода. Сместа се бърка до хомогенизиране и затихване на реакцията. Такаполучената гасена вар се съхранява в бъчва или в друг голям съд.

ЧЕСТА ПРАКТИКА

Ако не разполагате с голям съд се копае яма с дълбочина 70 см, която се обшива с дъски. Ако варта се покрие с пясък няма да се промени години наред. Така съхранената гасена вар се разтваря почти без остатък, силно поглъща вода и бързо се разпада на прах (за 20-30 минути).

Преди да я използвате за пръскане трябва добре да се прецеди през тензух, за да не попадат едри частици в машината и да не задръстват разпръсквача.