Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?Къпината предпочита топла есен и не издържа на силен вятър.

Къпината е светлолюбивo и взискателнокъм топлината растение. Подходящи за нея са терени с добър въздушен дренаж, защитени от

силни ветрове, с мек климат и продължителна топла есен. Тя е по-чувствителна към студове от останалите ягодоплодни култури. При температури по-ниски от минус 17-18ºС издънките получават значителни повреди, а при минус 23ºС измръзват напълно.При тези температури коренищата не се повреждат чувствително и растенията се възстановяват. Къпината предпочита плодородни почви с по-лек механичен състав с неутрална до средно кисела реакция.

РАЗСТОЯНИЯТА СА СПОРЕД СОРТОВИТЕ ОСОБЕНОСТИ       

Есента е оптималния срок за засаждане на къпини, но това трябва да стане непо-късно от 2-3 седмици преди настъпване на трайно застудяване. Разстоянията на засаждане зависят от сортовите особености и почвеното плодородие:

. изправенорастящите сортове се засаждат на разстояние 1,50-1,80 м между редоветеи около 1 м вътре в реда;

. за полуизправените междуредовото разстояние е1,20-1,50 м;

. и за стелещите се е 2,50-3,50 м.