Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Грижи през есента за стъблото на плодните дръвчета

При младите дръвчета преди падането на температурите е нужно стъблото да се предпази чрез обвиване с тъкан (стари чували, парцали, а

може и хартии). Това няма да повиши температурата на стъблото, но обвиването с тъкани ще предпази стъблото на младото дърво от заледяване и измръзване.

Варосването на дърветата ще помогне за защита от прегряване чрез привличане на слънчевите лъчи. Много стопани варосват дървото напролет от естетична гледна точка през април, май, но тогава това е безполезно, та дори и вредно. Белият цвят понижава температурата на стъблото, а това е доста опасно по време на активното сокодвижение.

При белосването е добре към варта да се добави и малко нишесте, брашно или глина, за по-добро прилепване на варта.  

По стъблата на някои стари дървета има лишеи и мъхове, те задържат влага и спомагат за проникването през пукнатините на различни болести. Затова преди да се варосат дърветата е добре да се отстранят всички лишеи и мъхове, което става лесно с телена четка. За улеснение на тази операция стъблото може първо да се навлажни с разтвор от дървесна пепел – 400-500 г на 10 литра вода. (ако е нужно може да се навлажни първо ствола с разтвор от дървесна пепел- 400-500 г на кофа с вода).