Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Причини за появата на пукнатини по стъблото

Може редовно да третирате срещу насекомни вредители, може да окопавате и подхранвате, но ако стъблото на дървото чернее, или е покрито с

рани и пукнатини, значи че е болно, а може и да загине. Раните са входна врата за инфекции, а пукнатините са източник на храна и добро убежище за много неприятели.

Пукнатини  по стъблото

При млади, скоро засадени дървета(недобре вкоренени, неклиматизирани ), при внезапни застудявания силни застудявания, с падане на температурите под нулата, могат да се появят пукнатини по кората. Възрастните плодни дръвчета са климатизирани за даден район и падането на температурата не може да доведе до пукнатини по стъблото, при тях проблемът с пукнатините се получава при резки колебания на температурите.

Най- често пукнатините се появяват при прегряване на кората рано пролетта. Тъмната кора на стъблото привлича слънчевите лъчи и силно се загрява, а нощем при рязко падане на температурата под нулата води до замръзване на клетките и нарушаване на структурата им. Появяват се пукнатините. При някой дървета от южната страна, са особено чести резките смени на температурата на кората и това води до отмиране на части от нея. Тя става тъмна с червеникав отенък, мека и лесно се отделя.