Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Домашно съхранение на плодове

За по-дългото запазване на ябълковите и крушови плодове през есенно-зимния период при домашното им съхраняване най-подходящи са избените помещения.

Препоръчително е преди това за дезинфекция против гниенето те да се напръскат с 3% бордолезов разтвор, а амбалажът - с 2% бордолезов разтвор, много е важно как сте наредили касетките и как сте сортирали плодовете.

Важно при съхранение на плодовете

Плодовете да се сортират по сортове и качество в щайги, кошници или друг амбалаж Да се отделят набитите плодове, тези без дръжки или силно повредените от болести и неприятели на отделно място, за да бъдат консумирани по-рано. Касетките да са подредени по 6 до 10 една над друга - редовете от касетки да са на около 15 см един от друг, на 15 - 25 см от стените и на 40 - 50 см от тавана, с цел проветряване. Да се извършва периодично (поне веднъж на месец) проверка на плодовете, загнилите да се отстраняват Да се поддържа 80-90% въздушната влажност Ако зимата е сравнително топла помещенията трябва да се проветряват - вратите и прозорците се отварят за 1-2 часа сутрин или вечер, за да влезе по-студен въздух При студено време (температури под –5 ԼС) проветряването се извършва в топлите часове на деня, за кратко време.