Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Изисквания на ябълката към почвата

Ябълката се развива нормално и плододава добре на достатъчно дълбоки (над 100 см.) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Освен типа на

почвата, голямо значение за мощното развитие на кореновата система има и нейната пропускливост. Вредно влияние оказват водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород и корените на дръвчетата се задушават и умират. Пропускливостта на долния почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна, в противен случай бързо изсъхва. Нивото на подпочвените води не трябва да е по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощна градина не са препоръчителни места, чийто подпочвени води, макар и за кратко, се покачват по-високо от 80 см до повърхността. При такива условия терена трябва предварително да се дренира.

Доколко почвата на дадена местност е подходяща за отглеждане на ябълкови дървета, най-добре може да се съди по съществуващите насаждения и по-точно по тяхната сила на растежа, дълготрайността и родовитостта им, като се вземе предвид и прилаганата агротехника. Когато се създава овощна градина на мястото на изкоренена стара, трябва да се има предвид, че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове, например ябълка след череша. Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки обаче, може да се създаде ново насаждение от същия вид. По този начин ще се избегне вредният ефект на почвената умора.