Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Изисквания на ябълката към почвата

Ябълката се развива нормално и плододава добре на достатъчно дълбоки (над 100 см.) влагоемни и богати с хранителни вещества почви. Освен типа на

почвата, голямо значение за мощното развитие на кореновата система има и нейната пропускливост. Вредно влияние оказват водонепропускливите почви, тъй като те са бедни на кислород и корените на дръвчетата се задушават и умират. Пропускливостта на долния почвен слой трябва да бъде умерена, но не и силна, в противен случай бързо изсъхва. Нивото на подпочвените води не трябва да е по-високо от 1,5 м до повърхността. За ябълкова овощнаградина не са препоръчителни места, чийто подпочвени води, макар и за кратко, се покачват по-високо от 80 см до повърхността. При такива условия терена трябва предварително да се дренира.

Доколко почвата на дадена местност е подходяща за отглеждане на ябълкови дървета, най-добре може да се съди по съществуващите насаждения и по-точно по тяхната сила на растежа, дълготрайността и родовитостта им, като се вземе предвид и прилаганата агротехника. Когато се създава овощнаградина на мястото на изкоренена стара, трябва да се има предвид , че след костилкови могат да се засаждат семкови овощни видове, например ябълка след череша. Най-малко 20 години след изкореняване на ябълки обаче, може да се създаде ново насаждение от същия вид. По този начин ще се избегне вредният ефект на почвената умора.