Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Засаждане и отглеждане на ябълкови дръвчета

Ябълката е овощен вид с много голямо стопанско значение за българското овощарство. В сравнение с другите култури на умерения климат се

отличава с голяма родовитост, като дава най-големи добиви. Широкото и разпространение се дължи на това, че сортовете имат различни срокове на зреене, понасят добре транспортирането, а периодът им на потребление е продължителен поради дълготрайността на голяма част от зимните сортове.

В състава на ябълковите плодове най-важна е групата на разтворимите вещества, а от тях на захарите: фруктоза (средно 8,1 %), глюкоза (3,8 %) и захароза (3 %). Съдържат и ябълчна и лимонена киселина, пектин и са богати на минерални вещества. Да не забравяме и ценните за организма витамини В1, В2, С, Е, Р и РР.

Мястото, на което ще се отглежда ябълката или ще се създава ябълкова градина, трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим, особено минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната честота. Ябълката е една от най-студоустойчивите овощни култури и понася студове до -30 °С. Тя е особено взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и отчасти - септември. Поради високата й устойчивост на студ ябълката е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Не са препоръчителни единствено ниските затворени котловини, защото студеният въздух пада надолу по склоновете им и се задържа в ниските места. От значение е и надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м, като над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетационния период. Затова на такива места не бива да се засаждат къснозреещи сортове.