Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Засаждане и отглеждане на ябълкови дръвчета - Овощна градина

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Засаждане и отглеждане на ябълкови дръвчета

Ябълката е овощен вид с много голямо стопанско значение за българското овощарство. В сравнение с другите култури на умерения климат се

отличава с голяма родовитост, като дава най-големи добиви. Широкото и разпространение се дължи на това, че сортовете имат различни срокове на зреене, понасят добре транспортирането, а периодът им на потребление е продължителен поради дълготрайността на голяма част от зимните сортове.

В състава на ябълковите плодове най-важна е групата на разтворимите вещества, а от тях на захарите: фруктоза (средно 8,1 %), глюкоза (3,8 %) и захароза (3 %). Съдържат и ябълчна и лимонена киселина, пектин и са богати на минерални вещества. Да не забравяме и ценните за организма витамини В1, В2, С, Е, Р и РР.

Мястото, на което ще се отглежда ябълката или ще се създава ябълкова градина, трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

От климатичните фактори най-голямо значение има топлинният режим, особено минималните температури и късните пролетни студове и слани, както и тяхната честота. Ябълката е една от най-студоустойчивите овощни култури и понася студове до -30 °С. Тя е особено взискателна към количеството на валежите, които у нас обикновено са недостатъчни през юли, август и отчасти - септември. Поради високата й устойчивост на студ ябълката е подходяща за отглеждане на почти всякакъв вид терени. Не са препоръчителни единствено ниските затворени котловини, защото студеният въздух пада надолу по склоновете им и се задържа в ниските места. От значение е и надморската височина - оптимално добрите условия са до 800 м, като над 600 м трябва да се имат предвид ранните есенни слани, забавящи вегетационния период. Затова на такива места не бива да се засаждат къснозреещи сортове.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates