Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Време на слани и студ

Кога повредите от измръзване на дръвчетата са по-силни ?

Повредите по корените са по-силни при безснежни зими и при леки, песъчливи и сухи

почви.

Кореновата система е по-чувствителна към ниските температури, отколкото надземната част. Може да се повреди при температура минус 10 до минус 20 градуса С.

Измръзването е по-голямо при студени зими, предшествани от засушавания през лятото и есента, и когато мястото е изложено на ветрове и върху почвата няма сняг.

Най-често пострадват ябълковите и крушовите дървета върху вегетативни подложки, чийто корени са влакнести и плитко разположени.

Кората на стъблото и на по-дебелите клони се поврежда от много ниските температури, обикновено в чаталите на разклоненията.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));