Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Дойде времето на сланите и студа - Овощна градина

Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Време на слани и студ

Кога повредите от измръзване на дръвчетата са по-силни ?

Повредите по корените са по-силни при безснежни зими и при леки, песъчливи и сухи

почви.

Кореновата система е по-чувствителна към ниските температури, отколкото надземната част. Може да се повреди при температура минус 10 до минус 20 градуса С.

Измръзването е по-голямо при студени зими, предшествани от засушавания през лятото и есента, и когато мястото е изложено на ветрове и върху почвата няма сняг.

Най-често пострадват ябълковите и крушовите дървета върху вегетативни подложки, чийто корени са влакнести и плитко разположени.

Кората на стъблото и на по-дебелите клони се поврежда от много ниските температури, обикновено в чаталите на разклоненията.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates