Как да отгледаме вкусни и полезни за здравето плодове?

Къде зимуват вредните бръмбари

Различните видове бръмбари и техните ларви повреждат овощните и ягодоплодни храсти. По-голяма част от тях зимуват или в почвата или под опадалите

листа.

Например ябълковия цветояд, който изгризва пъпките и цветовете на ябълките и крушите, понякога може да унищожи целия бъдещ добив. През зимата цветоядът зимува в процепите и дупките на кората на дървото, под опадалите листа не само в овощната градина.

Мерки да извеждане на борбата със зимуващите форми на неприятелите

Важни мерки са унищожаване на окапалите листа в градината, почистване на кората на дърветата, с което се ликвидират местата на зимуване на неприятелите и се намалява част от зимуващия запас. Прекопаване на почвата около дърветата за унищожаване на зимуващите форми в почвата.