Схема за отглеждане на зеленчукови култури

Тук е приложена схема за нормите при отглеждане на зеленчукови култури. В схемата са посочени срок за сеитба, необходимите семена на декар , , срок на засаждане,

схема на отглеждане, кога се прибира реколтата и очакван добив на декар, за различните култури и насоки в производството.

Изтегли схемата от тук

отглеждане, Правила
Още за пчелите: