Отглеждане на праз

Празът се отглежда като късна (втора) култура.
Разпространен е в почти всички зеленчукопроизводствени райони в страната, но се отглежда на сравнително малки площи.
У нас се

отглеждат сортовете Старозагорски 72 с дължина на лъжливото стъбло 85 см и Шуменски с дължина на лъжливото стъбло около 60 см.Празът се отглежда чрез разсад, произведен в студени парници или на открити лехи с ширина 120 – 150 см и дължина според терена.
Семената се засяват в началото на март.
Когато се отглежда разсад за малки площи, сеитбата се извършва ръчно, при междуредово разстояние 8 – 10 см и дълбочина 2 – 3 см. За да се отгледа разсад за 1 декар, необходими са 250 – 300 гсемена.
За производство на разсад се избират богати на хранителни вещества, структурни и чисти от плевели почви.
След сеитбата, семената се покриват с 2 см добре разложен оборскитор. Те поникват бавно – за около 20 дни. По време на поникването и на вегетацията почвата се поддържа чиста от плевели чрез плевене или чрез пръскане с хербициди, като 5 – 7 дни преди поникването се пръска с комбинация от реглон в доза 500 г на декар и рамрод – 700 г на декар, а когато растенията образуват 2-ри – 3-ти лист – с афалон в доза 100 г на декар. Благоприятно се отразява подхранването на растенията по време на образуването на 2-рия и 3-тия лист с 10 г амониева селитра, 20 г суперфосфат и 15 г калиев сулфат, разтворени в 1 л вода. След подхранването се полива чрез дъждуване, за да се промият листата. Разсадът е готов за засаждане, когато достигне височина 30 см и дебелина 8 – 9 см, т.е. около два месеца след поникването.
Празът се отглежда като втора култура. Ето защо времето за подготовка на почвата в повечето случаи е ограничено. След прибирането на предшественика се извършва оран на дълбочина 15 – 18 см. След това почвата се бранува. При условие, че след прибирането на предшественика влажността е недостатъчна, преди оранта трябва да се извърши поливане. Преди засаждането почвата се профилира, като се оформят ниски лехи.
Празът се засажда от 20 юни до 10 юли лентово при разстояние между лентите 60 см, между редовете в лентата 25 см и между растенията в реда 10 – 15 см (60 25 25 25 25 x 10 – 15 см).
Непосредствено след засаждането растенията се поливат. По време на вегетацията поливките се извършват на всеки 7 – 10 дни, докато завърши растежът на лъжливото стъбло.
Празът реагира особено силно на съдържанието на азот в почвата. Затова е наложително двукратно подхранване с по 6 – 8 кг азот на декар. Почвата в междуредията е поддържа рохкава и чиста от плевели, като се окопава механизирано или ръчно на дълбочина 5 – 6 см и се третира с хербицида прометрин 3 – 5 дни преди разсаждането или афалон във фаза 3-ти – 4-ти лист. За декар са необходими 150 г от хербицидите.
[sam id="1" codes="true"]Празът е готов за прибиране в края на октомври – началото на ноември, когато растенията са достигнали характерна за сорта височина. Стъблото трябва да има следните размери: за първо качество – височина 45 см и диаметър, измерен на 10 см от дънцето, не по-малък от 2,5 см, за второ качество – височина 30 см и диаметър 2 см.
При прибирането растенията се подкопават с нож-скоба и се изскубват ръчно. След изскубването те се почистват от пожълтелите и повредените листа, корените им се подрязват наполовина, а листата им се отрязват на 15 – 20 см над лъжливото стъбло. Почистените растения се сортират и се навръзват на снопчета по 25 или 50 броя.
Добивът от декар е 4 – 6 т.