Производство на лук глави, чрез разсад

За производство на лук глави чрез разсад се използват сортовете Испанска каба 482 и Асеновградска каба 5.
Разсадът се произвежда в студени парници или на открити

лехи с ширина 1 – 1,20 м. Почвата, в която ще се засеят, трябва да бъде рохкава и богата на органични вещества. Най-добре е да се използва торово-почвена смес.Сеитбата се извършва в началото на март.
За производството на разсад за 1 декар са необходими 300-400 гсемена, засето на 50-60 кв м. След засяването семената се покриват с 1,5 – 2 см добре разложен оборскитор или торово-почвена смес и площта се валира или се притъпква. Това се прави с цел да се ускори притокът на влага към семената. При засушаване се полива. Ако преди поникването на семената се образува почвена кора, тя трябва да се отстрани чрез поливане или с дървени валяци с гвоздеи.
До поникването, а и след това почвата редовно се почиства от плевели.
Много добри резултати дава подхранването на разсада по време на образуването на 2-рия и 3-тия същински лист с разтвор от 10 г амониева селитра, 20 г суперфосфат и 15 г калиев сулфат на 1 л вода. Това количество е достатъчно  за 1 кв м площ. Подхранването се извършва преди поливката, за да може при нея листата да се промият от торовия разтвор. Разсадът е готов за разсаждане, когато достигне височина 25 – 30 см и дебелина на лъжливото стъбло 8 – 9 см.
За отглеждане на лук глави от разсад се избират плодородни и структурни почви, разположени на проветриви места.
Най-добри предшественици на лука, отглеждан чрез разсад, са житните култури.
След прибиране на предшественика почвата се изорава на дълбочина 15 – 18 см и се бранува с дискова брана. Заедно с обработката се извършваторене с 10 кг азот, 10 – 12 кг P2O5, а на леките почви и с 8 – 10 кг K2O на декар. След това почвата се профилира.
Най-добри резултати се получават при отглеждане на лука на лехо-браздова повърхност с ниски лехи.
Разсадът се засажда до края на май или през първите няколко дни на юни.
За да се улесни изскубването му, разсадът се полива предния ден. След изскубването се сортира, при което се отстраняват слабите и повредените растения. При това се съкращават корените на растенията до 4 – 5 мм. Широко се практикува съкращаване на листата с 1/3 до 1/2. Това не допринася за по-доброто вкореняване на растенията , а много често намалява добива. Премахват се само етиолираните и повредените листа.
Сортираните растения се връзват на снопчета и за по-лесно пренасяне се поставят в щайги.
Разсаждането се извършва механизирано на петредови ленти при разстояние между лентите 60 см, между редовете в лентите 25 см и между растенията в реда 10 см (60 25 25 25 25 x 10 см).
Дълбочината на засаждане е 3 – 4 см. При по-дълбоко засаждане луковиците не се оформят нормално и най-често се удължават.
[sam id="1" codes="true"]Първата грижа след засаждането е поливането, което е необходимо при вкореняването, изграждането на листния апарат и оформянето на луковиците. След това нуждата от вода е по-малка. Друга важна грижа е борбата с плевелите. Тя не се различава от борбата при отглеждане на арпаджик. Честите поливки и валежите създават благоприятни условия за нападения от мана. Това налага да се правят профилактични пръскания. При производството на лук глави чрез разсад не са редки случаите на нападение от тютюнев трипс, който нанася силни поражения на листата. В следствие на това добивите рязко се понижават. Борбата с болестите е разгледана подробно при отглеждането на арпаджика.
Лукът започва да зрее при омекване и полягане на лъжливото стъбло. Той се прибира в края на септември и през октомври. Технологията на прибиране е същата както при лука глави, отглеждан от арпаджик.
Добивите са 2 до 4 т от декар.
Лукът каба се съхранява по-трудно, затова са необходими специални зеленчукови хранилища, в които да се поддържа температура около 0°С и умерена влажност на въздуха.