Производство на лук глави от арпаджик

При избора на място за отглеждане на лук глави от арпаджик, трябва да се изхожда от биологичните особености на културата – големи изисквания към почвата и

хранителните вещества в нея и опасност от силно нападение от мана.
Площите трябва да са проветриви, добре огрявани от слънцето, а почвите да са богати на хранителни вещества, влагоемни и структурни.Желателно е предшественикът да бъде така подбран, че да се тори с оборскитор и да освобождава площите рано, за да се осигури своевременна подготовка на почвата.
Основната обработка на почвата и торенето са същите както при производството на арпаджик.
Арпаджикът се засажда през втората половина на февруари. Всяко закъснение на засаждането води до намаляване на добивите.
Засаждането се извършва на високи лехи на петредови ленти при разстояние между лентите 60 см, между редовете в лентата 25 см и между луковичките в реда 8 см (60 25 25 25 25 25 x 8 см).
Когато почвата е богата на хранителни вещества и чиста от плевели, засаждането може да се извърши и на шестредови ленти при разстояние между лентите 60 см, между редовете в лентата 20 см и между луковичките в реда 8 см (60 20 20 20 20 20 x 8 см).
Арпаджикът се засажда механизирано със сеялка за арпаджик или ръчно. В зависимост от едрината на декар са необходими 50 – 80 кг луковици.
Основни грижи през вегетацията са окопаването за поддържане на почвата в рохкаво състояние и чиста от плевели и борбата с болестта мана.
Окопаването се извършва неколкократно. Първото окопаване се прави, когато растенията са високи 5 – 10 см (началото на април), а последното – преди листата да са израсли толкова, че да се повреждат.
По време на първото окопаване се прави подхранване с 3 – 5 кг азот на декар. Най-подходящ азотентор е амониевата селитра. По-късното подхранване не дава положителен ефект, защото азотът има голямо значение в началната фаза от растежа на растенията за изграждане на кореновата система и на листната маса. По-късното подхранване води до удължаване на вегетацията и задържа зреенето на луковиците.
За борба с плевелната растителност се използват хербецидите рамрод и афалон, така както е посочено при производството на арпаджик. Добри резултати се получават и при пръскане с хербицида сатезид в доза 700 г на декар. При по-късни фази на развитие (5-ти – 7-ми лист) се третира с хербицида пробе в доза 250-300 г на декар. За да се избегне опасността от наличността на остатъци от хербициди, необходимо е третирането с тях да се прекрати 30 дни преди прибирането на продукцията. Важно условие за добри резултати от прилагането на хербицидите е правилното им съчетаване с вегетационните обработки на почвата. Когато е създаден пълне хербициден екран и няма поникнали плевели, вегетационните обработки може да се изключат напълно, за да не се нарушава създаденият токсичен за плевелите почвен слой.
[sam id="1" codes="true"]При чести превалявания лукът се напада от мана, която нанася сериозни поражения, в някои години може и напълно да унищожи реколтата. За борба с маната се използва препаратът пароцин 75Б в концентрация 0,3 – 0,4% 50 куб см и прилепителят универсал. Първото пръскане се извършва след началото на спорообразуването на гъбата и 1-2 дни преди изтичане на инкубационния период, който през това време е 12 – 16 дни. Второто и следващите пръскания се правят през 10 дни при нормални условия и през 5 дни при чести превалявания. При особено силни нападения от мана се пръска 1-2 пъти с ридомил цинеб 58 ВП в доза 200 г на декар през 15 – 20 дни.
За борба с тютюневия трипс към фунгицидните разтвори се прибавя един от следните инсектициди: Би-58 – 0,08%, фосдрин 24ЕК – 0,05%, бромекс ЕК – 0,15%. Тъй като листата на лука имат восъчен налеп и разтворът трудно полепва по тях, необходимо е да се смесва с прилепител.
Когато лукът се отглежда на поливни площи, може да се извършат 2 – 4 поливки с поливна норма 35 – 45 куб м вода на декар, като почвената влажност се поддържа 60 – 80% от ППВ. Поливките трябва да приключат през втората половина на юни. Поливането в по-късен период влошава съхраняемостта на лука.
Времето за прибиране на лука се определя от състоянието на лъжливото стъбло. То настъпва, когато луковиците са завършили растежа си, лъжливите стъбла са омекнали и 15-20% от растенията са полегнали върху почвата. Обикновено прибирането се извършва в края на юли или началото на август. Избързването с прибирането има неблагоприятни последици, но и закъснението не се препоръчва, защото могат да започнат гнилостни процеси в луковиците.
След изваждането луковиците се просушават, сортират се и се нареждат в щайги по 15 кг. Най-добре е луковиците да се просушават под навес, на проветриво място.
От декар се получават 2 – 3 т луковици.

арпаджик, лук, отглеждане

2 Responses to Производство на лук глави от арпаджик

Йовчо казва: 04.05.2014 в 6:17

Не можах да разбера от коя фирма са произведени хербицидите Сатезид и Пробе .За какви плевели се използват ,житни или широколистни и от къде могат да се купят.На изложението Агра в Пловдив питах всички дистрибутори на пестициди и никой не можа да ми даде информация за тях

Отговор Жътвар Морков казва: 04.05.2014 в 18:21

Сатецид (сатезид) и Рамрод са хербициди с активно вещество пропахлор, регистрирано за първи път от американската фирма MONSANTO. През 1998 г. фирмата спира производството на активното вещество. Ефективно е за борба с едногодишните житни и някои широколистни плевели. Използвани са масово по време на соца и до скоро не беше проблем да се намери. Трябва да се актуализира статията с нови пестициди.