Полезна информация за лозите.Мискет плевенски има сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури.


Сортът Мискет плевенски е селектиран чрез кръстосването на сортовете Мискет хамбургски и Перл дьо Ксаба. Листът е средно голям до голям, слабо нарязан, три- до петделен, отдолу слабо четинест. Опашният вряз е затворен. Дръжката на листа е средно дълга, виненочервена.

Гроздът е средно голям, коничен, често крилат с едно крило, полусбит до сбит. Дръжката му е средно дълга, жилава. Средната маса на един грозд е от 200 до 250 г.

Зърното е средно едро до едро, овално до сферично. Кожицата му е дебела, крехка, тъмносиня. Консистенцията му е месеста, сочна. Вкусът му е хармоничен , леко мискетов. Средната маса на едно зърно е от 3 до 4 г.

Сортът Мискет плевенски спада към групата на ранните сортове грозде, който узрява около средата на август.

Лозите му са средно до силно растящи, с редовно плододаване. Изисква резитба със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с по 10-12 очи или стрелки с по 4-7 очи. Подходящ е за асмовидно отглеждане. Средният добив от лоза при средностъблена формировка е 4-5 кг, от декар - 1200 кг.

Сортът Мискет плевенски не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите не са устойчиви на мана и оидиум. Имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. Афинитетът му с разпространените у нас подложки е добър. Изисква плодородни, леки почви и напояване.

По механичен състав на гроздето Мискет плевенски е типичен десертен сорт. Съдържанието на захари при физиологична зрелост на гроздето е от 16 до 19%, а на титруеми киселини - средно 6,5 г/л. Гроздето е практически устойчиво на сиво гниене. Има добра транспортабилност и запазва добре външния си вид след беритбата.

Сортът Мискет плевенски може да се отглежда и в райони с надморска височина 600 м.