Полезна информация за лозите.Сортът Приста може да се отглеждат успешно върху различни почви.


Сортът Приста е получен от кръстосването на сортовете Болгар и Мимоза. Листът е средно голям, дълбоко нарязан, пет- до седемделен, отдолу силно четинест, слабо извит нагоре. Опашният вряз е отворен, лировиден, без престилка (характерно). Дръжката на листа е средно дълга, дебела, в основата виненочервена.

Гроздът е средно голям , дилиндрично-коничен, най-често разклонен, с едно крило, полусбит. Дръжката му е средно дълга, средно дебела, жилава. Средната маса на един грозд е 400 г.

Зърното е едро, овално, към върха слабо заострено. Кожицата е средно дебела, крехка, жълто-зелена, с дебел восъчен налеп. Консистенцията му е месеста. Вкусът му е леко мискетов. В едно зърно се съдържат от 2 до 3семена. Средната маса на едно зърно е 5,4 г.

Сортът Приста се отнася към групата на ранните сортове. Гроздето му узрява около и след средата на август.

Лозите са средно растящи, с много добра родовитост. Изискват резитба със смесени плодни звена - чепове с по 2 очи и плодни пръчки с 10-12 очи или стрелки с по 4-7 очи. Средният добив от лоза при средностъблено отглеждане е 6,5 кг. Този сорт грозде е подходящ за асмовидно отглеждане. Не е склонен към изресяване и милерандаж. Лозите не са устойчиви на мана и оидиум. Имат сравнително добра устойчивост на ниски зимни температури. Афинитетът им с подложките е много добър. Може да се отглеждат успешно върху различни почви, но изискват напояване.

По механичен и химичен състав на гроздето Приста е типичен десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е висок. Кожицата и семената съставляват малка част от масата на зърната. При физиологична зрелост на гроздето съдържанието на захарите е от 15,5 до 17,5%, а на титруеми киселини - от 6,1 до 7,9 г/л. Гроздето има много добра транспортабилност и се запазва свежо върху лозите продължително време след узряването.

Сортът Приста притежава много добри биологични и стопански качества - редовно и високо плододаване, ран срок на узряване, много добри вкусови качества. Може да се отглежда и при по-голяма надморска височина - до 600-700 м.