maize-dobivЗа да получим високи добиви от царевица е трябва да я торим правилно и достатъчно. Торенето на царевицата зависи от типа на предшественика, запасеността на почвата, възможностите за напояване, гъстотата на посева и вегетационния период на хибридите. Прието е запасеността на почвата да се определя, като слаба, средна, много добра и отлична.

Елемент Степен на запасеност

Съдържание в

мг. на 1000 гр. почва
Азот слаба 40 мг.
средна 40-60 мг
много добра 60-80 мг.
отлична над 80 мг.
Фосфор слаба до 10 мг.
средна 10-15 мг.
много добра над 15 мг.
Калий слаба средна 13-16 мг.
много добра 16-20 мг.
отлична над 20 мг.

/>За да получим 100 кг. добив зърно царевицата извлича от почвата 2,5-3 кг. азот, 1-1,3 кг. фосфор, 2,2-3 кг. калий и около 3 кг. магнезий.

На декар от микроелементите с реколтата се извличат 40-80 г. бор, 240-260 г. манган, 80-160 г. мед, около 1 г. молибден, 30-40 г. цинк.

Царевицата е много чувствителна към недостига на цинк, най-вече върху карбонатни почви. На такива почви царевицата се засяга и от недостиг на бор и желязо.

Трябва земеделските производители да вземат проба от почвата, където ще сеят царевица и да я занесат за анализ. В зависимост от резултатите от анализа на почвата и желаните добиви се определя торовата норма за декар.

При невъзможност да се направи почвен анализ могат да се приложат следните примерни торови норми:

Царевица без напояване:

  • преди сеитба N16P16K16 – 35-40 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 10-18 кг/дка.
  • преди сеитба N18P36 – 15-22 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 18-30 кг/дка.
  • преди сеитба N6P28K28 – 20-30 кг/дка, подхранване с амониев нитрат – 20-30 кг/дка.

Царевица с напояване:

  • преди сеитба N16P16K16 – 50-70 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 24-36 кг/дка.
  • преди сеитба N18P36 – 25-32 кг/дка, подхранване с амониев нитрат 32-36 кг/дка.
  • преди сеитба N6P28K28 – 32-42 кг/дка, подхранване с амониев нитрат – 40-50 кг/дка.

Земеделските производители трябва да знаят, че балансирано наторената царевица е по-устойчива на засушаване.