Торене на земеделските култури.Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията.


Установено е, че достатъчното съдържание на калций в растенията засилва защитната им реакция към гъбни болести. Такъв тип резистентност към болести и неприятели се наблюдава и при овощните насаждения.

Според научни доклади, когато растенията са оптимално осигурени с манган то тогава се намалява нападението от фитофтора и ризоктония при картофите. Това засяга също фитофтората при доматите и вирусните заболявания при картофите.

При добро хранене със сяра растенията се запазват здрави. Тогава намалява и използването на растителнозащитни препарати. Трябва да отбележим и листното внасяне на серни препарати срещу някои гъбни болести. Тогава сярата действа в качеството си на контактен фунгицид.

Калият засилва резистентноста на растенията срещу бактериални и гъбни причинители на болести. Ако в растенията няма достатъчно калий, то тогава се нарушава естественият цикъл на обмен на веществата, а причинителите на болести имат по-благоприятни условия за хранене, размножаване и нападение на растенията. Освен това при недостиг на калий се образуват тънкостенни клетки , което улеснява проникването на паразитите.

Когато калият в растенията е в оптимални количества то това води до по-слабо нападение на:

люцерната от бактериален рак; картофите от картофена краста и фитофтора; при всички растения на мани и брашнести мани; при пшеница и овес от септориоза и фузариоза; от неприятели в резултат на по-здрави клетъчни стени на клетките; посевите с царевица от листни въшки; цвеклото от цвеклова нематода.

Калият помага срещу ръжди и измръзване. При лена повишеното снабдяване с калий води до по-слабо се нападение от трипс и листни въшки. Оптималното внасяне на калий повишава устойчивостта на картофите към ризоктония и фузариум. Също така растенията стават по-устойчиви към измръзвания и по-добре понасят засушаванията.